BÖCKER SIGNERADE BO SEVERIN

Lästips för jurister som i sitt arbete kommer i kontakt med det svenska rättsväsendet.

PARAPLYET, Bullet Point Publishing 2017

Den pensionerade domaren Bo Severin tar med sina vänner, en läkare, en virolog och en poet, för att lyssna på en rättegång. Där står en man åtalad för att ha misshandlat en kvinna med ett paraply, men bevisningen är svag, tycker Bo och hans vänner. Över flera koppar kaffe diskuterar de fallet, och har svårt att hålla tillbaka sina kritiska kommentarer. Doktorn vill tillämpa diagnosteknik, virologen kräver ett mer vetenskapligt synsätt och poeten frågar sig vid ett tillfälle om det är en rättegång eller en psykiatrisk klinik de besökt. Den här boken är både underhållande intressant och tankeväckande. Bo Severin framför viktig kritik mot svenska domare, samtidigt som läsaren ges verktyg för att på egen hand skapa sig en åsikt, både om det enskilda rättsfallet och om svenska domstolar i allmänhet.

Köp ParaplyetAdlibris eller Bokus.


DOMARENS DÅRKISTA, Bullet Point Publishing 2014

Rådmannen Bo Severin skriver personligt och öppenhjärtigt hur viktiga erfarenheter lagts till efterhand som han verkat som domare i tingsrätt. Centralt är hans uppfattning att det är rättens ordförande som har det fulla ansvaret för en vettig dom i brottmål och indispositiva tvistemål. Han anser att domarens personlighet har betydelse och förklarar därför något om sig själv.
Han har synpunkter på polisutredningar, åklagare, advokater och andra domare, samt på hur utnämningen av domare går till.

Något ur innehållsförteckningen:
- Konsten att skriva en dom
- Ett symposium om sanning och lögn
- Vi dömer oskyldiga till fängelse
- Hur några andra domare gör och vad han anser om det
- Hur han bröt mot regeringsformen och hur Sveriges riksdag genom dess chefsjustitieombudsman samt Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Högsta domstolen ställde allt till rätta.
- Är domare människor eller maskiner?
- Vad har vi egentligen domstolarna till?
- Kan Högsta domstolen undervisa om bevisning?
- Skall vi ha domarmakt eller åklagarmakt?
- Vilken kompetens skall en domare ha?
- Vishet från ovan eller vetenskaplig grundsyn?
- Finns det för domare okänd kunskap?

Köp Domarens dårkistaAdlibris eller Bokus.