GIGANTISM - MAKTENS OCH RÄDSLANS SPRÅK

Det finns stort behov av samtal mellan makt och medborgare. Domstolen bör ut bland folk. När senast höll din rådman ting i din stadsdel? När bjöd din domstol in dig till utbyte av åsikter? Vågar du fråga domaren något efter en förhandling?

Utvecklingen går åt fel håll. I brist på samtal och delaktighet minskar tilliten till domstolarna och ökar rädslan för det ovana, det främmande.

Nu får vi eller har redan fått så kallade rättscentra i Göteborg, Jönköping, Sollentuna, Örebro.

Utformningen åskådliggör att domstolarna bara är sista länken i ett maskineri du lyder under, inte självständiga organ med uppgift att värna din rätt.

Det är stora byggnadskomplex, som härbärgerar polis, åklagare, ekobrottsmyndigheter, kriminalvård, häkten och domstolar, allt i nära grannskap. Ibland också med hyres- och arrrendenämnder. Det är knappast platser, som allmänheten besöker frivilligt. Det är inte lokaler, som anknyter till orten genom att även användas till andra lokala behov.

Domstolsverket vill genom byggnaderna åskådliggöra att domstolarna är en del av överheten, inte medborgarens garanti för jämställdhet gentemot samhälls-apparaten i övrigt, inte ett skydd mot eventuella övergrepp eller missförstånd.

Hur ofta går domare och nämnd efter förhandlingen ut och talar med åhörarna? Förklarar sitt tänkande?


Nu bygger vi för att utplåna vårt viktigaste minne: Ett rättsväsende som växte fram underifrån, härad för härad. Önskat och vårdat, fritt från feodalherrar. Lätt synligt för alla.

Nu, när kommunikationerna är bättre än förr, varför måste domarna sitta i centrala palats, vägg i vägg med polis och åklagare och krono­fogde? Det skapar misstro och främlingsskap.

Diverse myndigheter har övertagit rättsvården - och därmed kontaktytorna med människorna.

Göteborg "rättscentrum"

Örebro "rättscentrum"


Ny hovrättsbyggnad i Malmö ("Riddar Katos borg")

Malmö, hovrätten, allmänhetens väntrum

Charlie Chaplin i maskinen

DELAKTIGHETENS OCH TILLITENS SPRÅK

Glumslöv

Domstolen skötte de juridiska problem, som en människa möter:

Bouppteckningar, testamentsbevakningar, fastighetsärenden, tvistelösning, brottmåls-rättegångar. Man gick in och ut där lika som på pastorsexpeditionen. Ägde sin domstol.

Ofta hade man tingsställen, dit domaren och en notarie reste och höll ting. Nämnde-män från orten. Service, kontakt. "Eftersnack!"

Borlänge

Falkenberg

Falun

Frosta hd

Gammelstadens sockenstuga och tingshus

Kvibille

Norra Åsbo

Oxie och Skytt, Malmö

Vilhelmina

 

 

 

You can place news, pictures or advertisements here.