RÄTTSKAMP

http://www.verbalt.se/user/cimage/797px-Gerichtskampf_mair5b15d.jpg

Kamprättegång, "Gerichtskampf", "Trial by battle", d v s verklig strid som medel att avgöra tvister, är formellt avskaffat i Europa. Men: Om ena parten, oftast åklagar­sidan, förfogar över stora resurser och den andra, oftast försvaret, bara små, då blir det ju just kamprättegång. Även om bara med utredningsmaterial. Den med mest resurser eller kanske bara den störste retorikern vinner.

I Sverige har vi närmat oss systemet med kamprättegång, fast med ord och retorik som vapen. Det är ett anglo-saxiskt inflytande. Domarna styr oftast bara över kampreglerna. Jag vill påminna om att rättegångsbalken förutsätter att rättegången är en undersökning, inte en kamp. Vi ger parterna ansvar för bevisningen. Men RB ger skyldighet för domarna att ingripa när åklagare eller advokater inte uppfyller eller inte kan uppfylla sina roller. Det förutsätter att domarna har förmåga till djupgående och aktiv granskning av verklighetsunderlaget, d v s av bevisningen.

Det räcker inte med att domarna kan läsa sig till hur riksdag och departements­chef har tänkt i rättsfrågorna. De måste kunna förstå hur man undersöker. Inte vara i händerna på någon av parterna. Ställa diagnoser, som läkaren, eller göra hållfasthetsbedömningar, som ingenjören. Och därefter avgöra om lagen var avsedd för det konkreta fallet.

Här ovan ser vi ett praktiskt exempel på systemet med kamprättegång. Det är Wilhelm Marschalk von Dornsberg som dödar Theodor Haschenacker i Augsburg 1409. Med detta system anses Gud eller Försynen visa vem som har rätt genom att ge denne segern. Domarna är bara åskådare och prisutdelare.

När domaren bara behöver kunna formella regler (inga slag under bältet etc) kan regeringen utnämna oerfarna domare. T ex ge tjänster som justitieråd i högsta domstolen eller som domare i hovrätter och tingsrätter till sina departementstjänare. Läs om utnämningssystemet här: Utnämningar

- Du som är åklagare eller advokat, tänk på att det är du som får bära hela skulden om allt blir fel.

I England, USA och Australien varnas för att deras "adversary system" har spårat ur. Retorik som talekonst har blivit sofisteri. Se vad Evan Whitton skriver i sin bok Our Corrupt Legal Sys-tem: Cross-examination och Moral failure

Dåvarande statsåklagaren Sven-Erik Alhem har diskuterat domarens aktivitet. Han önskar domare, som är tysta: Se Tyst ordförande