Att vårda

Problemen

Rättskamp

Gojan

Resning

HFD-beslut

Gigantism

Bo Severin

GOJANS PLADDER


Jag vill se känsla för det rätta, ansvar, försök till upprättelse och försoning som positiva ingredienser i det mänskliga och juridiska livet nedanför riksdag och departement. Sådant kan inte hämtas från tron på något övernaturligt men är inte heller medfött. Det kräver humanistisk bildning och humanistiska vanor, "memer" hos både medborgare och makthavare. Varför har den bildningen lämnats utanför de juridiska studierna?

I dag får till exempel den som felat, men försökt rätta till felet inte lindrigare straff i Sverige. Inte heller den, som redovisar hela sanningen.


Varför tala om gojans pladder? Jo, enligt svensk rättspolitik, är allt tal om rättskänsla lika meningslöst som en papegojas pladder. Så pedagogiskt uttrycktes saken av den nutida svenska lagstiftningens fader, Wilhelm Lundstedt. Han menade på religion byggd rättskänsla.

Vi har tolkat hans yttrande för långt, nämligen så att domare och byråkrater skall läsa lagtext utan att fundera över om den passar i situationen. Det leder till mindre intresse för viktiga detaljer.

Om rättskänsla inte finns eller inte skall ha någon betydelse, då följer att företeelser som altruism, förlåtelse, mod, lojalitet, skam, värdighet, kärlek, sorg inte heller existerar eller har någon betydelse. De nämnda företeelserna kan emellertid finnas på grund av humanistiska erfarenheter utanför religionens värld, liksom deras motsatser. Vi måste välja med hjälp av vårt förstånd.

Om rättspositivismen/lagstiftaren inte ger utrymme för beslutfattarna i frontlinjen så frestas de att inte ta hänsyn till alla omständigheter. Bli "papegojor"

Rättspositivismen i sig är bara human så långt som lagstiftarna både är humana och allvetande, d v s kan förutse allt.

Rättspositivismens följder:

Tillåtet att stjäla från polisen? (Uddevalla tingsrätt B 5534-10)

Polis lade märkta sedlar i en 98-årings plånbok eftersom det försvunnit mycket pengar när hemvårdaren varit där. Plånboken låg i en byrålåda. Hemvårdaren greps sedan direkt efter ett besök och hade då fem märkta hundrakronesedlar i sin plånbok. Tingsrätten fann det styrkt att hon hade tagit dem utan lov.

Men enligt tingsrätten skulle hemvårdaren inte ha tagit pengarna om hon anat att de tillhörde polisen. Därför hade hon inte uppsåt att stjäla pengarna.

Dessutom skulle hon, enligt tingsrätten, inte kunnat ta sedlarna om inte polisen lagt dem i plånboken. Polisen har därför provocerat henne att ta pengarna. Det är enligt tingsrätten en brottsprovokation, som undergrävt hemvårdarens rätt till en rättvis rättegång.

Alltså frikänner tingsrätten hemvårdaren med motiveringen att hon inte haft uppsåt och eftersom det var polisens fel att hon stal.

Kommentar: I fortsättningen bör domstolarna frikänna till exempel en rånare, som råkat råna fel person eller som blivit provocerad av att offret hade pengar på sig. Man frågar sig också på vad sätt polisen påverkat hemvårdarens vilja att stjäla.

Läsarkommentar: Är juridik en lek, ett sällskapsspel för jurister som är helt likgiltiga för etik, moral och rättvisa? En hjärnornas kamp högt upp i det blå!

_____________________________

"Det är nämligen inte hovrättens uppgift – och för övrigt inte någon domares – att på egen hand försöka utreda vad som hänt." Det är två hovrättspresidenter, alltså s k befordrade domare, som skriver. Se hela deras inlägg: En modernare rättegång

Dessa skribenter/domare har alltså inte något samvete - och om de hade det skulle de se det som en stor olycka. Lägg märke till det diskret mästrande "nämligen"!

- Försäkringskassan har inte kontor i Afghanistan

Soldater kom hem från Afghanistan, den ene med öppna underbensfrakturer, krossade ryggkotor, hjärnblödning mm. Den andre med benfrakturer, krossad fot, dubbla lårbensfrakturer, rygg- och revbensskador. Försäkringskassan vägrar sjukersättning för två veckor innan de anmält sig på arbetsförmedlingen. Överdirektören säger att det är så regeringsrätten tolkat lagen och att det är onödigt hårt. - Utredning pågår och delresultat kan väntas "redan 2011". (Sydsvenskan 100523, A8)

Gojans fråga: Hur skall regeringsrätten kunna ändra praxis om inte försäkringskassan vågar föra upp ett nytt fall till prövning? Skulle rättsstaten gå under?

__________________

"Socialtjänsten trotsar beslut från domstolen"

Gömda barn

I april i år fördes två minderåriga barn bort från sitt hem i Sydafrika. Mamman tog med sig barnen till Sverige utan pappans medgivande.

Pappan har fått rätt i tingsrätten och hovrätten som fattat beslut om att barnen ska överlämnas till honom enligt Haagkonventionen.

Mamman är efterlyst av polisen och misstänkt för grovt egenmäktighet med barn, ett brott som kan ge upp till ett års fängelse.

Socialtjänsten i Limhamn-Bunkeflo vet var barnen befinner sig men berättar det varken för polisen eller pappan.

Orsaken: lagen om sekretess har förhindrat socialtjänsten att lämna ut adressupp-gifterna.

Chefen för socialtjänsten säger att hon bara följer lagstiftningen.

Stadsjuristen säger att socialtjänsten har följt lagen till punkt och pricka.

Finns där inget tolkningsutrymme?

– Nej, myndigheterna är lagbundna. Tänk dig vad som händer om myndigheterna fick agera godtyckligt. Det krävs en ändring i lagen, säger stadsjuristen.

Sverige har skrivit under barnkonventionen som fastslår att ”barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet”.

Pappan ”Jag förstår inte att jag kan få rätt i domstolen och att det inte betyder någonting.”

Texten redigerad efter artikel av Lina Lund,

Sydsgvenskan den 8 augusti 2011 http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1523178/Socialtjansten-trotsar-beslut-fran-domstolen.html

Nyckelorden är: "Tänk dig vad som händer om myndigheterna fick agera godtyckligt." Kommentar: Ja, om de saknar kompetens skall de inte ha något handlingsutrymme. Men då skall de ju inte ha någon myndighetsmakt heller, förstås.

20110812

__________________

Sorg är inte sjukdom´, alltså får kvinnan som inte gick till arbetsförmed-lingen dagen efter sonens död ingen sjukpeng!

Försäkringskssan "följde reglerna" och nekade ersättning, länsrätten tänkte till och medgav ersättning. Men försäkringskassan kunde inte finna sig i detta utan överklagade. Till slut bestämde Kammarrätten: "full förståelse (!) men att det inte finns någon laglig möjlighet att medge ersättning."

Kommentar: Sverige räddades från anarki. Men Gojan hejade på länsrätten. 20100302

__________________

Domstolarna alltför långsamma:

Enligt Centrum för rättvisa bryter svenska domstolar i tiotusentals fall mot Europakonventionen genom att ha alltför långa väntetider, se http://www.centrumforrattvisa.se/news/view/id/71


Gojans fråga: Varför avgår inte alla dessa domstolschefer i protest när de inte kan följa reglerna? Det är väl inte så att de hellre tar skammen än avstår från chefs­lönerna.

__________________

Till Startsidan

Till Rättspositivism

Domskäl kan inte överklagas!

En allmänläkare och en obducent frias från anklagelse för mord. Men domstolen skriver i domskälen att de styckat en död kropp.

De förvägras rätten att överklaga eftersom principen är att domskäl inte kan överklags.

Men skrivningen ödelägger deras liv, som i fortsättningen blir en enda fruktlös kamp för upprättelse.

Gojans fråga: Passade denna princip, att domskäl inte kan överklagas, in på fallet? Det var ju en dom, fast det stod under rubriken "Domskäl".

__________________

Laglydighet straffas:

Ulla Holm anlände en natt i mars 81 till Landvetters flygplats med en diamant som hon inhandlat i utlandet. Hon var medveten om sin skyldighet att i Sverige betala moms för smycket, men hon trodde att det skulle ske hos skattemyndigheten, varför hon valde den gröna filen i tullpassagen. När hon påföljande morgon upptäckte i lagboken att skatten borde ha betalats hos tullen återvände hon till flygplatsen och erlade där drygt 5000 kronor i moms. Åtalades och dömdes av Göteborgs tingsrätt till 3000 kronor i böter för varusmuggling. (Alla namn i redovisningar av rättsfallen är fingerade)

… domen ... bekräftades av självaste Högsta Domstolen som ägnade tre sidor åt tekniska resonemang om egentlig och oegentlig rättsvillfarelse men inte en tanke åt den moraliska omständigheten som vi andra noterar först av allt: att fru Holm aldrig blivit straffad om hon inte uppvisat en högst ovanlig iver att åtlyda lagen.

Texten är hämtad från Maciej Zaremba, Orättens rötter, http://zaremba.wordpress.com/2009/04/14/orattens-rotter/

Gojan undrar om åklagare och domare alla skulle ha handlat som Ulla H.

__________________

Karl Gerhard sjöng: "Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånn." Han tillade att de som ansåg att makt är rätt hade fått sin symbol i den ökända hästen från Troja.

Min, redaktörens, allmänna kommentar: Detta är en sida, som behöver diskuteras mycket.

Sidan senast ändrad 111127