Att vårda

Problemen

Rättskamp

Gojan

Resning

HFD-beslut

Gigantism

Bo Severin

KAN VI DÖMA TILL FÄNGELSE?

Mitt inlägg i debatt angående våra fängelser, skrivet efter det jag bevistat en konferens samt haft samtal med ett antal icke namngivna anstaltschefer. Svenska Dagbladet den 29 augusti 1981

Till Om Bo Severin Till Startsidan